A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 9/H. § (2) bekezdése szerint a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő az (1) bekezdés b) pontja szerinti okmányt a szálláshely-szolgáltatónak az adatok rögzítése céljából bemutatja. Az okmány bemutatásának hiányában a szálláshely-szolgáltató a szálláshely-szolgáltatást megtagadja.
 
A szálláshely-szolgáltatás egy polgári jogi megállapodás alapján történik, amely a szálláshely-szolgáltató és a vendég között jön létre. Amennyiben a vendég nem mutatja be az okmányait a szálláshely-szolgáltatónak, szálláshely-szolgáltatás megtagadása kötelező a szolgáltató részéről, a szálláshely-szolgáltatónak nincs mérlegelési jogköre, ebben az esetben a vendég az, aki nem teljesíti a megállapodásból őt terhelő kötelezettséget.
Az MTÜ (Magyar Turisztikai Ügynökség) jogi álláspontja szerint ez az eset megfelel annak, amikor a vendég nem jelenik meg a szálláshelyen a szolgáltatás kezdő időpontjában. Arra az esetre tehát, ha a vendég nem mutatja be az okmányait, a szerződésszegés általános szabályai, illetve a szállás lemondásának szabályai alkalmazandóak. A lemondásra vonatkozó szabályokról – arra vonatkozóan, hogy a szolgáltatás árának mekkora részét kell megfizetnie a vendégnek – a felek a polgári jog szabályai szerint állapodnak meg egymás között (pl. általános szerződése feltételek keretében).
English version: 
CLVI of 2016 on the state tasks of the development of tourist areas. Act 9 / H. § (2), the user of the accommodation service shall present the document pursuant to paragraph (1) (b) to the accommodation provider for the purpose of recording the data. In the absence of presentation of the document, the accommodation provider shall refuse the accommodation service.

The accommodation is provided on the basis of a civil law agreement between the accommodation provider and the guest. If the guest does not present his / her documents to the accommodation service provider, the refusal of accommodation service is obligatory on the part of the service provider, the accommodation service provider has no discretion, in this case the guest is the one who does not fulfill the obligation.
According to the legal position of the MTÜ (Hungarian Tourism Agency), this case corresponds to the case when the guest does not show up at the accommodation at the start of the service. Therefore, in case the guest does not present his / her documents, the general rules of breach of contract and the rules for cancellation of accommodation apply. The rules for cancellation – the proportion of the price of the service to be paid by the guest – are agreed between the parties in accordance with the rules of civil law (eg in the terms of their general contract).